phoneTel: (84-4) 6682 0297
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • google

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Với phương châm chiến lược rõ ràng, nhất quán, chúng tôi đã và đang không ngừng nỗ lực để trở thành đối tác chiến lược hàng đầu của các công ty Nhật

Tư vấn đầu tư

Nhà tư vấn tài chính cá nhân

Nhà tư vấn tài chính cá nhân

Dù gọi dưới cái tên “nhà tư vấn tài chính” hay “nhà cố vấn tài chính”, bản chất nghề tư vấn tài chính là kinh doanh các sản phẩm tài chính. Thu nhập của nhà tư vấn tài chính đến từ việc tư vấn khách hàng trong việc chỉ ra và chọn lựa loại hình đầu tư,

Tin tức

Tài trợ tổ chức Lễ hội văn hoá Fukushima 2014 tại Hà Nội

Tài trợ tổ chức Lễ hội văn hoá Fukushima 2014 tại Hà Nội

Được sự đồng ý của Sở văn hoá thông tin Hà Nội, Công ty TNHH YKH kết hợp với Hiệp hội hữu nghị Fukushima – Việt Nam tổ chức Lễ hội văn hoá Fukushima 2014 tại Hà Nội vào 3 ngày 22, 23 và 24/11/2014.
Đối tác